Mới cập nhật
Thứ hai, 25/12/2017 | 9:43 Chia sẻ trên “Nhập” khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi trên zozoha Chia sẻ trên “Nhập” khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi trên zozoha Chia sẻ trên “Nhập” khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi trên zozoha

“Nhập” khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi

(Thế Giới Gia Cầm) - Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng tại nước ta nhìn chung còn hạn chế, ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng sản phẩm. Do đó, yêu cầu của việc áp dụng kỹ thuật vào sản xuất là rất cần thiết.

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Viện Chăn nuôi tổ chức Hội thảo: “Giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới của khối Nhà nước và doanh nghiệp lĩnh vực chăn nuôi”.

ky thuat vao chăn nuoi

Kết quả bước đầu

Năm 2016, giá trị sản xuất chăn nuôi ước đạt trên 200.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng so cùng kỳ năm 2015 đạt khoảng 5 - 5,5%.

Cùng với việc tự áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào sản xuất của các cá nhân, doanh nghiệp, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo ngành nông nghiệp tích cực nghiên cứu, xây dựng các tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi đã chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, trong đó tập trung nghiên cứu vào một số lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất. Ðã có 72 tiến bộ kỹ thuật được công nhận và đã được chuyển giao vào sản xuất trong giai đoạn 2009 - 2016. Công nghệ mới trong chăn nuôi cũng đã được phổ biến và áp dụng ở nhiều địa phương, đặc biệt những nơi có chăn nuôi trang trại phát triển. Các tiến bộ kỹ thuật được công nhận tập trung nhiều về lĩnh vực giống, thức ăn chăn nuôi, chuồng trại, xử lý môi trường chăn nuôi. Ðối với các công nghệ mới, tiên tiến đang ứng dụng bao gồm: Sản xuất con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, tự động hóa chuồng nuôi, chế biến sản phẩm chăn nuôi, xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi…

Thay đổi phương thức

Mặc dù đã đạt được những kết quả, tuy nhiên, việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới còn một số hạn chế nhất định do điều kiện đầu tư và trình độ của người chăn nuôi. Trong thời gian tới với định hướng thực hiện tái cơ cấu chăn nuôi và tham gia hội nhập, ngành chăn nuôi đang nỗ lực nghiên cứu tạo ra nhiều ứng dụng mới, đồng thời chuyển giao áp dụng các công nghệ mới trong chăn nuôi đáp ứng yêu cầu của hiện nay.

Theo TS. Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, thời gian qua, việc tái cơ cấu trong lĩnh vực chăn nuôi đã được sự quan tâm của Bộ NN&PTNT cũng như nhiều địa phương. Ðể phát triển bền vững và nâng cao giá trị từ ngành chăn nuôi thì khoa học công nghệ đóng vai trò quan trọng. Các nghiên cứu về giống, dinh dưỡng, thức ăn, phương thức chăn nuôi, thú y... đã được áp dụng vào thực tế sản xuất. Ngay từ bây giờ, ngành chăn nuôi cần thực hiện một số giải pháp về công tác giống, thức ăn chăn nuôi, phương thức chăn nuôi, thú y và bảo vệ đàn vật nuôi, môi trường chăn nuôi... Trong đó, cần nghiên cứu và chuyển giao những giống mới có năng suất, chất lượng cao, phù hợp vùng, miền và thích ứng biến đổi khí hậu. Nghiên cứu thử nghiệm các công thức thức ăn, cân đối khẩu phần ăn, tận dụng các nguồn thức ăn tại chỗ của địa phương để giảm chi phí chăn nuôi. Ðề xuất các phương thức chăn nuôi phù hợp với quy hoạch của từng vùng và của từng địa phương. Ðẩy mạnh việc nghiên cứu và chuyển giao về an toàn sinh học trong chăn nuôi, tăng cường xây dựng các cơ sở an toàn dịch bệnh để hướng tới xuất khẩu. Nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong xử lý môi trường có hiệu quả trong chăn nuôi để áp dụng rộng rãi trong sản xuất như các chế phẩm vi sinh, probiotic... mô hình hóa hệ thống quản lý chất thải trong chăn nuôi.

Các mô hình khuyến nông trong lĩnh vực chăn nuôi áp dụng tiến bộ mới đã cho hiệu quả rõ rệt về kinh tế, xã hội và môi trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, ngành chăn nuôi phải đối mặt với nhiều thách thức mới, vì vậy cần đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật.

       Lâm Du


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi