::

Thức ăn HH cho vịt hậu bị Thức ăn HH cho vịt hậu bị

Nhằm giúp cho đàn vịt hậu bị có chất lượng tốt, thức ăn HH là sản phẩm của Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Hasco.

Trang   12>

Giá nông sản

Cá he sông 50 con/kg 50.000 đ
Cá tra 2,0 cm 1.300 đ
cá tra 1,5 cm 1.500 đ
Tôm càng xanh tại ao 204.000 đ
Cá lóc nuôi tại ao 35.000 đ
Cá thát lát còm 38.000 đ
Cá tra tại ao 26.500 đ
Tôm càng xanh tại ao 200.000 đ
Xem tất cả

Logo thương hiệu ngành chăn nuôi

  • MINH DƯ
  • LOGO SAN HÀ
  • SINGA
  • CAO KHANH
  • MEBIPHA
  • Con Tôm Việt Nam