Mới cập nhật
Thứ hai, 17/07/2017 | 14:25 Chia sẻ trên Quảng Nam: Hiệu quả mô hình liên kết nuôi đà điểu trên zozoha Chia sẻ trên Quảng Nam: Hiệu quả mô hình liên kết nuôi đà điểu trên zozoha Chia sẻ trên Quảng Nam: Hiệu quả mô hình liên kết nuôi đà điểu trên zozoha

Quảng Nam: Hiệu quả mô hình liên kết nuôi đà điểu

(Thế Giới Gia Cầm) -  Trung tâm Giống đà điểu Quảng Nam xây dựng mô hình nuôi liên kết theo cả chuỗi dọc (từ con giống tới cửa hàng phân phối thực phẩm, trứng đà điểu) và chuỗi ngang.

hiệu quả mô hình nuôi

Trung tâm chủ động liên kết với Công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Khatoco (một thành viên của Tổng Công ty Khatoco) sản xuất thức ăn cho đà điểu. Nhờ đó, Công ty kiểm soát được chất lượng thức ăn, dư lượng hóa chất trong thực phẩm và hỗ trợ đà điểu sinh trưởng tốt hơn. Trung tâm còn liên kết với một công ty thương mại khác, cũng là một thành viên của Khatoco, chuyên cung cấp thịt đà điểu thương phẩm trên thị trường. Hiện, các sản phẩm đà điểu của Khatoco được xuất bán cho các siêu thị lớn trên toàn quốc như BigC, Lotte, Metro, Co.opmart...

Anh Vũ


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi