Mới cập nhật
Thứ hai, 17/07/2017 | 11:26 Chia sẻ trên Thái Bình: Tái cơ cấu giống gia súc  trong chăn nuôi trên zozoha Chia sẻ trên Thái Bình: Tái cơ cấu giống gia súc  trong chăn nuôi trên zozoha Chia sẻ trên Thái Bình: Tái cơ cấu giống gia súc  trong chăn nuôi trên zozoha

Thái Bình: Tái cơ cấu giống gia súc trong chăn nuôi

(Thế Giới Gia Cầm) - Ðề án “Tái cơ cấu giống gia súc trong chăn nuôi nông hộ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2020” nhằm tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, nâng cao chất lượng đàn giống. 

tái cơ cấu ngành gia súc

Mục tiêu của Ðề án năm 2017 là khuyến khích các hộ chăn nuôi sử dụng những giống vật nuôi cao sản thông qua công tác thụ tinh nhân tạo để nâng cao năng suất, hiệu quả trong hoạt động sản xuất chăn nuôi của hộ; Tỷ lệ đàn nái lai và nái ngoại đạt 62% tổng đàn heo nái của tỉnh; Có khoảng 70% tổng đàn heo nái sinh sản ở nông hộ được phối giống bằng thụ tinh nhân tạo với các giống heo ngoại cao sản. Mục tiêu đến năm 2020 là duy trì ổn định số lượng đàn heo trên 1 triệu con; Cơ cấu đàn heo nái nội giảm còn khoảng 23%; Ðàn nái lai và nái ngoại tăng, đạt trên 77% tổng đàn heo nái của tỉnh…

Tuấn Khang

 


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi