Mới cập nhật
Thứ tư, 02/08/2017 | 14:39 Chia sẻ trên Cấp giấy phép xuất nhập khẩu giống vật nuôi và nguồn gen vật nuôi quý hiếm trên zozoha Chia sẻ trên Cấp giấy phép xuất nhập khẩu giống vật nuôi và nguồn gen vật nuôi quý hiếm trên zozoha Chia sẻ trên Cấp giấy phép xuất nhập khẩu giống vật nuôi và nguồn gen vật nuôi quý hiếm trên zozoha

Cấp giấy phép xuất nhập khẩu giống vật nuôi và nguồn gen vật nuôi quý hiếm

(Thế Giới Gia Cầm) - Cấp giấy phép xuất nhập khẩu giống vật nuôi và nguồn gen vật nuôi quý hiếm...

Trình tự

Cấp giấy phép thú y

Bước 1: Tổ chức, cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Cục Chăn nuôi

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra:

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; Vào sổ hồ sơ; Sau đó chuyển cho phòng chuyên môn giải quyết.

Bước 3: Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo Cục ký hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bước 4: Chuyển kết quả về Bộ phận “một cửa” để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đúng hẹn.

 

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ gồm:

- Ðơn đăng ký xuất, nhập khẩu (mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thống tư số 19/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT).

- Lý lịch nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần trao đổi quốc tế (mẫu Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thống tư số 19/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT).

- Các văn bản có liên quan đến xuất khẩu hoặc nhập khẩu nguồn gen vật nuôi quý hiếm (Dự án hợp tác nghiên cứu, Hợp đồng nghiên cứu).

Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

Thời gian giải quyết: Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Chăn nuôi

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

Thời hạn hiệu lực của Văn bản chấp thuận: Không

Lệ phí (nếu có): 120.000 đồng/lần/1 giống.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 19/2011/TTBNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

- Thông tư số 37/2013/TT-BTC ngày 4/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi.

Theo Cucchannuoi.gov.vn


Ý kiến bạn đọc
Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi