Mới cập nhật
Friday, 26/08/2016 | 14:50 Chia sẻ trên Thử nghiệm ương cá trê vàng lai giai đoạn từ bột lên hương với các loại thức ăn khác nhau  trên zozoha Chia sẻ trên Thử nghiệm ương cá trê vàng lai giai đoạn từ bột lên hương với các loại thức ăn khác nhau  trên zozoha Chia sẻ trên Thử nghiệm ương cá trê vàng lai giai đoạn từ bột lên hương với các loại thức ăn khác nhau  trên zozoha

Thử nghiệm ương cá trê vàng lai giai đoạn từ bột lên hương với các loại thức ăn khác nhau

Cá trê vàng lai hay còn gọi là cá trê lai có đặc điểm dể nuôi, mau lớn, ít bệnh, ăn tạp, sống được trong môi trường nước tù hãm. Thịt cá thơm ngon gần giống như thịt cá trê vàng, được thị trường trong nước tiêu thụ rất mạnh và gần đây còn được thu mua xuất khẩu dưới dạng phi lê đông lạnh (Bạch Thị Quỳnh Mai, 2006). Nhờ khả năng chịu đựng tốt với điều kiện môi trường mà cá trê vàng lai được chú ý và ngày càng phát triển rộng rãi.

Nhằm ngày càng hoàn thiện quy trình ương nuôi và nhu cầu con giống ngày càng cao của người dân, đề tài ương cá trê vàng lai với các loại thức ăn khác nhau giai đoạn từ bột lên hương được thực hiện với 3 thí nghiệm, mỗi thí nghiệm được thực hiện với 3 nghiệm thức khác nhau về thức ăn (trùn chỉ, tép xay, thức ăn công nghiệp 38% đạm). Cả 3 nghiệm thức đều được cho ăn moina 1 tuần đầu và 4 tuần tiếp theo cho ăn hoàn toàn trùn chỉ ở nghiệm thức I, thức ăn tép xay ở nghiệm thức II, thức ăn công nghiệp ở nghiệm thức III.

Kết quả sử dụng thức ăn là trùng chỉ trong quá trình ương đạt kết quả tỉ lệ sống (89,03 ± 6,00) và tốc độ tăng trưởng (0,039 mm/ngày ; 0,039 gam/ngày) tốt nhất. Thức ăn là tép xay và thức ăn công nghiệp trong quá trình ương có tốc độ tăng trưởng tương đương nhau nhưng ở thức ăn công nghiệp cá ương có tỷ lệ sống cao hơn ở thức ăn tép xay.


Ý kiến bạn đọc
Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi