Mới cập nhật
Friday, 26/08/2016 | 14:51 Chia sẻ trên Thử nghiệm ương ếch Thái Lan từ ấu trùng đến 30 ngày tuổi với các loại thức ăn khác nhau  trên zozoha Chia sẻ trên Thử nghiệm ương ếch Thái Lan từ ấu trùng đến 30 ngày tuổi với các loại thức ăn khác nhau  trên zozoha Chia sẻ trên Thử nghiệm ương ếch Thái Lan từ ấu trùng đến 30 ngày tuổi với các loại thức ăn khác nhau  trên zozoha

Thử nghiệm ương ếch Thái Lan từ ấu trùng đến 30 ngày tuổi với các loại thức ăn khác nhau

Thử nghiệm ương ếch Thái Lan với các loại thức ăn khác nhau được thực hiện tại trường Đại Học Tây Đô từ tháng 3-6 năm 2010, nhằm tìm ra loại thức ăn thích hợp trong quá trình ương ếch Thái Lan, đạt hiệu quả cao, giảm chi phí trong quá trình ương nuôi. Ngoài ra còn Bổ sung thêm một số thông tin về kỹ thuật ương nuôi ếch Thái Lan ở giai đoạn một tháng tuổi. Thí nghiệm thực hiện với 3 nghiêm thức, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần.

Các loại thúc ăn được sử dụng trong quá trình ương là thức ăn viên (GB635 của hãng Aquafeed), trùng chỉ và tép. Sau khi ương bằng 3 loại thức ăn khác nhau, mức tăng trọng của nòng nọc khi ương bằng thức ăn GB635 sau 30 ngày tuổi đạt 4,01±0,6 g/con cao hơn so với trùng chỉ và tép (trùng chỉ: 3,09±0,59 g/con , tép: 2,52±0,35 g/con ), do đó sự biến thái của nòng nọc thành ếch con cũng diễn ra nhanh hơn so với trùng chỉ và tép (sau 30 ngày ương, thức ăn viên đạt 100% ếch con, trùng chỉ: 93,33% ếch con, tép: 60% ếch con). Tỉ lệ sống của nòng nọc khi ương bằng thức ăn là 88.1% cao nhất so với thức ăn là trùng chỉ và tép (trùng chỉ: 83,33%, tép: 69,44%). Loại thức ăn thích hợp nhất trong quá trình ương là thúc ăn viên.


Ý kiến bạn đọc
Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi