Mới cập nhật
Friday, 26/08/2016 | 14:56 Chia sẻ trên Thức ăn cho tôm cá - Sử dụng và chế biến  trên zozoha Chia sẻ trên Thức ăn cho tôm cá - Sử dụng và chế biến  trên zozoha Chia sẻ trên Thức ăn cho tôm cá - Sử dụng và chế biến  trên zozoha

Thức ăn cho tôm cá - Sử dụng và chế biến

Khi nuôi tôm (cá) trong ao xây, mặc dù cho ăn đầy đủ, nhưng nếu không có thức ăn tự nhiên, kết quả cũng rất hạn chế bởi vì trong ao xây, thức ăn tự nhiên hầu như không có hoặc rất nghèo nàn. Trong tự nhiên, các loài sinh vật thủy sinh đều sử dụng tảo (phù du thực vật), vi khuẩn, phù du động vật, động vật đáy,… làm thức ăn.

Tùy theo mỗi loại mà tỷ lệ giữa chúng khác nhau theo đặc điểm của từng loài sinh vật thủy sinh. Tập hợp các sinh vật này được gọi là “cơ sở thức ăn tự nhiên” của vùng nước. Đó cũng là “chuỗi thức ăn tự nhiên” của vùng nước.

Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng tảo phù du và vi khuẩn. Kết thúc bằng tôm, cá. Nếu nuôi tôm, cá bằng thức ăn tự nhiên (mà bản chất là dùng phân bón để tạo ra cơ sở thức ăn tự nhiên) năng suất không vượt quá 500 kg/ha/năm.

Muốn đưa năng suất cao hơn, phải bổ sung thức ăn chế biến. Nguyên tắc của phương pháp này là: Thức ăn chế biến cung cấp các nhu cầu dinh dưỡng đa lượng, thức ăn tự nhiên bổ sung các yếu tố dinh dưỡng vi lượng.

Mục lục:

Lời nói đầu

Chương 1: Thức ăn tự nhiên của sinh vật thủy sinh

Chương 2: Tiêu hóa và dinh dưỡng của tôm cá

Chương 3: Nguyên lý và phương pháp sử dụng phân bón làm thức ăn cho tôm cá

Chương 4: Một số lưu ý khi bón phân cho ao nuôi tôm cá

Chương 5: Thức ăn nhân tạo cho tôm cá


Ý kiến bạn đọc
Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi