Mới cập nhật
Friday, 26/08/2016 | 14:58 Chia sẻ trên Thực nghiệm ương cá Thát Lát Còm (Chitala chitala) bằng các loại thức ăn khác nhau  trên zozoha Chia sẻ trên Thực nghiệm ương cá Thát Lát Còm (Chitala chitala) bằng các loại thức ăn khác nhau  trên zozoha Chia sẻ trên Thực nghiệm ương cá Thát Lát Còm (Chitala chitala) bằng các loại thức ăn khác nhau  trên zozoha

Thực nghiệm ương cá Thát Lát Còm (Chitala chitala) bằng các loại thức ăn khác nhau

Điều kiện môi trường trong ao và bể bố trí thí nghiệm thích hợp cho sự sống, sinh trưởng của cá, ôxy (4,0±1,1 – 4,8±0,7 ppm), nhiệt độ (29,3±1,1 – 30,2±1,4 độ C), pH (7,5±0,5 – 7,9±0,7)

Thức ăn trùn chỉ cho tỉ lệ sống và tăng trưởng tốt hơn so với cá biển xay và thức ăn viên 25% đạm.

Tỉ lệ sống khi ương bằng thức ăn viên 25% đạm tuy cao hơn cá biển xay nhưng tốc độ tăng trưởng lại thấp hơn.


Ý kiến bạn đọc
Sản phẩm Vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam 2016
  • tuần
  • tháng
  • Năm
Kết nối với chúng tôi