Mới cập nhật
Thứ tư, 20/09/2017 | 15:20 Chia sẻ trên Khi nuôi gà sinh sản giai đoạn hậu bị phải cho ăn hạn chế? trên zozoha Chia sẻ trên Khi nuôi gà sinh sản giai đoạn hậu bị phải cho ăn hạn chế? trên zozoha Chia sẻ trên Khi nuôi gà sinh sản giai đoạn hậu bị phải cho ăn hạn chế? trên zozoha

Khi nuôi gà sinh sản giai đoạn hậu bị phải cho ăn hạn chế?

Hỏi: Tại sao khi nuôi gà sinh sản giai đoạn hậu bị phải cho ăn hạn chế?

Trả lời: Đối với gà hướng trứng: Trong giai đoạn nuôi gà hậu bị cho ăn hạn chế hàng ngày. Đối với gà hướng thịt: Trong giai đoạn nuôi gà hậu bị có thể áp dụng cho ăn hạn chế như sau:

* Cách 1: Thường áp dụng với gà nuôi chuồng kín.

- Giai đoạn 1 - 4 tuần tuổi: Ăn hạn chế hàng ngày.

- Giai đoạn 5 - 8 tuần tuổi: Ngày ăn, ngày nhịn.

- Giai đoạn 9 - 12 tuần tuổi: 5 ngày ăn, 2 ngày nhịn/tuần. Nhịn ăn ngày thứ tư và chủ nhật.

- Giai đoạn 13 - 23 tuần tuổi: Hạn chế hàng ngày.

* Cách 2: Thường áp dụng với gà nuôi chuồng hở: Giai đoạn 1 - 23 tuần tuổi: Ăn hạn chế hàng ngày theo quy trình của từng giống.

Nguồn: NNVN


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi