Mới cập nhật
Thứ năm, 14/09/2017 | 10:22 Chia sẻ trên Nguyên nhân và biện pháp phòng tránh cho gà hậu bị đẻ sai kế hoạch? trên zozoha Chia sẻ trên Nguyên nhân và biện pháp phòng tránh cho gà hậu bị đẻ sai kế hoạch? trên zozoha Chia sẻ trên Nguyên nhân và biện pháp phòng tránh cho gà hậu bị đẻ sai kế hoạch? trên zozoha

Nguyên nhân và biện pháp phòng tránh cho gà hậu bị đẻ sai kế hoạch?

Hỏi: Xin cho biết nguyên nhân và biện pháp phòng tránh cho gà hậu bị đẻ sớm hoặc muộn hơn quy định?

Trả lời: Thời gian bắt đầu đẻ (tuổi đẻ đầu) được quy định cho từng giống, dòng, phụ thuộc vào hướng sản xuất: Chuyên trứng, kiêm dụng hay chuyên thịt (ví dụ gà Lương Phượng có tuổi đẻ đầu khoảng 145 ngày tuổi; gà AA có tuổi đẻ đầu là 175 ngày). Vì vậy gà mái đẻ sớm hay muộn hơn quy định đều không tốt, vì sẽ ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng trứng giống của chúng đẻ ra sau này.

Nguyên nhân gà hậu bị đẻ sớm hoặc muộn hơn quy định là do dinh dưỡng, chế độ cho ăn và chiếu sáng không hợp lý.

Biện pháp phòng tránh: Để gà đẻ đúng thời gian quy định phải nuôi dưỡng, chăm sóc đúng quy trình của từng giống, đặc biệt là đảm bảo chế độ cho ăn, dinh dưỡng thức ăn và chế độ chiếu sáng phù hợp.

Nguồn: NNVN


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi