Mới cập nhật
Thứ hai, 11/12/2017 | 9:31 Chia sẻ trên An Giang truy xuất nguồn gốc thịt heo trên zozoha Chia sẻ trên An Giang truy xuất nguồn gốc thịt heo trên zozoha Chia sẻ trên An Giang truy xuất nguồn gốc thịt heo trên zozoha

An Giang truy xuất nguồn gốc thịt heo

(Thế Giới Gia Cầm) - Ngày 6/11/2017, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 3340/QÐ-UBND Phê quyệt Dự án xây dựng mô hình quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 6/11/2017. Nội dung gồm:

Ðảm bảo ATTP đối với ngành hàng thịt heo

Quy trình kiểm soát, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thịt heo ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại là một giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đối với ngành hàng thịt heo. Quy trình trên sử dụng công nghệ QR code, vòng seal bảo vệ, điện toán đám mây, tem điện tử và hệ thống phần mềm quản lý… để nhận diện và quản lý tất cả thông tin, dữ liệu liên quan đến sản phẩm thịt heo tươi sống (chưa có nhãn mác, đóng gói bao bì).

truy xuất nguồn gốc thịt heo

Mô tả quy trình

- Tên quy trình: Quy trình kiểm soát, nhận diện và truy xuất nguồn gốc heo và sản phẩm thịt heo ứng dụng công nghệ thông tin.

- Công nghệ ứng dụng: TE-FOOD, TE-APP, TE-CARD.

- Mô tả quy trình: TE-FOOD sử dụng các công nghệ thông dụng, dễ hiểu, dễ thao tác và vận dụng các máy móc, hạ tầng sẵn có của các chủ thể tham gia, cụ thể là các công nghệ: QR code, vòng nhận diện, điện toán đám mây, tem điện tử. Tất cả được kết hợp, điều hành bằng hệ thống công nghệ quản lý giao dịch, nhận dạng ưu việt của châu Âu - TE - Card.

- Phương thức thực hiện:

+ Sử dụng 2 vòng nhận diện (VND) để niêm phong và nhận diện con heo bằng cách buộc 2 VND có khắc mã số QR code bằng tia laser vào 2 chân sau con heo tại trang trại. Khi mã số trên vòng nhận diện được trang trại kích hoạt, các thông tin về trang trại nuôi heo sẽ được chuyển về hệ thống trung tâm và chủ trang trại chịu trách nhiệm các thông tin đó. Vòng nhận diện trên có giá trị kích hoạt trong vòng 24 - 48 giờ, không có khả năng sử dụng lại trong trường hợp tháo ra lắp lại.

+ Việc kích hoạt thực hiện bằng ứng dụng TE-APP, sử dụng máy tính bảng, điện thoại thông minh (smartphone) hay công cụ chuyên dụng để thực hiện. Tất cả các thông tin, dữ liệu được lưu trữ trên điện toán đám mây và đảm bảo việc truy cập nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi.

+ Theo đó, quy trình kiểm soát, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thịt heo ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện xuyên suốt theo đường đi của heo (heo xuất chuồng, vận chuyển đến cơ sở giết mổ). Sau khi giết mổ, heo được xẻ thành 2 mảnh, trên mỗi mảnh có 1 vòng nhận diện. Kiểm dịch viên sẽ “đóng dấu điện tử” lên VND để xác định nơi giết mổ, thời gian giết mổ, nhân viên kiểm dịch và chứng nhận thịt đủ tiêu chuẩn ATTP.

+ Các mảnh heo có 1 vòng nhận diện được đưa về siêu thị, cửa hàng…; Trước khi vào siêu thị, cửa hàng, bộ phận quản lý kiểm tra nếu thịt có vòng nhận diện hoặc chứng minh được nguồn gốc mới cho vào (việc chứng minh phải đảm bảo đúng quy định). Bộ phận kiểm tra đọc các vòng nhận diện để nhập hàng và nhận biết thông tin về mảnh heo thông qua công cụ như máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh đã tải ứng dụng phần mềm TE-APP.

+ Trường hợp sau khi pha lốc, thương nhân đọc các vòng nhận diện để nhập hàng nhận biết các thông tin về mảnh heo và khai báo về bản thân, sau đó kích hoạt một VND để truyền thông tin, sau đó cho vào thùng vận chuyển chuyên dụng thịt heo muốn bán. Thương nhân dùng VND này để niêm phong thùng, vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Thùng chuyên dụng được thiết kế thống nhất, có in logo hoặc thương hiệu đảm bảo các điều kiện ATTP, có nắp kín.

+ Khi bán, các đơn vị kinh doanh dùng tem giấy điện tử dán lên túi hoặc bao bì sản phẩm. Người tiêu dùng truy xuất các thông tin về thịt heo như trang trại, địa điểm, thời gian giết mổ, thông tin siêu thị, cửa hàng… từ tem giấy có in mã QR code bằng máy tính bảng, điện thoại smartphone có tải ứng dụng TE-APP miễn phí từ trên Internet, máy kiểm tra chuyên dụng hoặc tra cứu mã số bằng trang web https://te-food.com.

+ Hệ thống quản lý TE-FOOD có thể lưu trữ tất cả các thông tin trên 5 - 10 năm; Tự động gửi các báo cáo qua email được tổng hợp khác nhau theo yêu cầu; Có khả năng phân tích, sàng lọc và lên “danh sách đen” hoặc khoanh vùng những khu vực, đối tượng, hiện tượng nghi ngờ vi phạm để các nhà quản lý và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý. Qua đó, hệ thống cũng hỗ trợ người tiêu dùng thông qua bản đồ các điểm bán thịt heo đã được kiểm soát theo quy trình để biết và thuận tiện lựa chọn mua sắm.

          Ngọc Diệp


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi