Mới cập nhật
Friday, 14/07/2017 | 15:07 Chia sẻ trên Nhà máy sản xuất thức ăn Kahle trên zozoha Chia sẻ trên Nhà máy sản xuất thức ăn Kahle trên zozoha Chia sẻ trên Nhà máy sản xuất thức ăn Kahle trên zozoha

Nhà máy sản xuất thức ăn Kahle

(Thế Giới Gia Cầm) - Mỹ là nước trồng và xuất khẩu ngô lớn nhất thế giới. Đây được coi là nguồn nguyên liệu chính của các sản phẩm thức ăn chăn nuôi cho các nhà máy sản xuất và các hộ chăn nuôi tại Mỹ. 

Nhà máy Kahle có trụ sở tại bang Ohio là một trong những cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất tại Mỹ, các sản phẩm từ ngô được đem nghiền, đóng gói để chế biến và phân phối đến các trại nuôi đối tác.

Một nhân viên của Kahle giám sát hoạt động trong thùng đựng ngũ cốcMột nhân viên của Kahle giám sát hoạt động trong thùng đựng ngũ cốc

Ông R.David đang hướng dẫn công nhân sử dụng các sản phẩm bảo hộ lao động
Ông R.David đang hướng dẫn công nhân sử dụng các sản phẩm bảo hộ lao động

Sau khi được nghiền, các công nhân nhà máy hướng dẫn những nhân viên mới thực hiện các biện pháp an toàn lao động
Sau khi được nghiền, các công nhân nhà máy hướng dẫn những nhân viên mới thực hiện các biện pháp an toàn lao động

Sau khi được nghiền, các công nhân nhà máy hướng dẫn những nhân viên mới thực hiện các biện pháp an toàn lao động

Những thùng nhào và xay ngô khổng lồ ngoài nhà máy Kahle
Những thùng nhào và xay ngô khổng lồ ngoài nhà máy Kahle


Nghĩa Dương
(Theo Bloomberg)


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi