Mới cập nhật
Thứ năm, 09/03/2017 | 14:19 Chia sẻ trên Quy định mới về nhập khẩu trứng gia cầm trên zozoha Chia sẻ trên Quy định mới về nhập khẩu trứng gia cầm trên zozoha Chia sẻ trên Quy định mới về nhập khẩu trứng gia cầm trên zozoha

Quy định mới về nhập khẩu trứng gia cầm

(Thế Giới Gia Cầm) - Bộ Công Thương vừa có quy định mới về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017.

quy định mới về nguyên tắc nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017

Quy định mới về nguyên tắc nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017

Quy định này có hiệu lực từ ngày 17/4/2017 đến 31/12/2017. Cụ thể, Việt Nam sẽ nhập trứng (gà, vịt, ngan) với số lượng 50.051 tá và 102.000 tấn muối. Với mặt hàng trứng gia cầm, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Hương Ly


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi