Mới cập nhật
Friday, 14/07/2017 | 14:54 Chia sẻ trên Thủ tục nhập khẩu TĂCN  tại Việt Nam trên zozoha Chia sẻ trên Thủ tục nhập khẩu TĂCN  tại Việt Nam trên zozoha Chia sẻ trên Thủ tục nhập khẩu TĂCN  tại Việt Nam trên zozoha

Thủ tục nhập khẩu TĂCN tại Việt Nam

(Thế Giới Gia Cầm) - Hiện nay, việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi (TĂCN) tại Việt Nam được quy định cụ thể tại Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/2/2015, Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 và Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 của Bộ NN&PTNT.

 

Theo đó:

thu tuc nhap khẩu thức ăn chăn nuôi

  1. Ðối với TĂCN có trong Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam, khi nhập khẩu, tổ chức, cá nhân làm thủ tục tại cơ quan hải quan và thực hiện kiểm tra chất lượng theo Chương III Thông tư này. Thủ tục hải quan thực hiện theo Ðiều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Giấy đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng (3 bản) theo mẫu tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao chứng nhận: Hợp đồng mua bán, phiếu đóng gói, hóa đơn mua bán, phiếu kết quả phân tích chất lượng của nước xuất xứ cấp cho lô hàng.

  1. Ðối với TĂCN chưa có trong Danh mục TĂCN được phép lưu hành tại Việt Nam: Khi nhập khẩu phải có quyết định công nhận TĂCN, thức ăn gia súc được phép lưu hành tại Việt Nam của Tổng cục Thủy sản hoặc Cục Chăn nuôi và thực hiện kiểm tra chất lượng theo Chương III Thông tư 66/2011/BNNPTNT.

Hồ sơ đề nghị công nhận chất lượng gồm:

- Ðơn đề nghị công nhận chất lượng TĂCN nhập khẩu (mẫu đơn theo quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này);

- Giấy chứng nhận lưu hành tự do của hàng hóa nhập khẩu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp;

- Thành phần, chất lượng, công dụng, hướng dẫn sử dụng, nhãn của sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp;

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm thành phần chất lượng chủ yếu và các chỉ tiêu vệ sinh an toàn TĂCN của nhà sản xuất đã có một trong các giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO hoặc giấy chứng nhận tương đương; trường hợp nhà sản xuất không có một trong những giấy chứng nhận trên thì phiếu kết quả kiểm nghiệm phải được cấp từ cơ quan kiểm nghiệm có thẩm quyền của nước xuất xứ hoặc được công nhận bởi tổ chức chứng nhận chất lượng;

- Bản sao chứng nhận Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam của nhà đăng ký nhập khẩu (chỉ nộp lần đầu).

Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao chứng thực kèm theo bản dịch ra tiếng Việt có đóng dấu treo của nhà đăng ký nhập khẩu. Nếu bản gốc không phải là tiếng Anh thì bản dịch ra tiếng Việt phải có dịch thuật công chứng.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc sau khi nhận được Hồ sơ hợp lệ, Cục Chăn nuôi có văn bản trả lời đơn vị nhập khẩu về yêu cầu công nhận chất lượng.


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi