Mới cập nhật
Thứ tư, 10/05/2017 | 17:17 Chia sẻ trên Tiềm năng còn bỏ ngỏ! trên zozoha Chia sẻ trên Tiềm năng còn bỏ ngỏ! trên zozoha Chia sẻ trên Tiềm năng còn bỏ ngỏ! trên zozoha

Tiềm năng còn bỏ ngỏ!

(Thế Giới Gia Cầm) - Nước ta có nhiều điều kiện để chăn nuôi gia súc lớn (đầu ra tốt, không phải nhập khẩu thức ăn…), tuy nhiên vẫn chưa phát huy hết thế mạnh.

Khó với quy mô lớn

Các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc như: Lào Cai, Bắc Cạn, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu... có lợi thế và tiềm năng lớn để chăn nuôi gia súc hàng hóa. Tổng giá trị sản xuất chăn nuôi đại gia súc khu vực Tây Bắc chiếm hơn 18% tổng giá trị của cả nước. Tuy nhiên, quá trình phát triển chăn nuôi của vùng trong những năm qua còn bộc lộ nhiều bất cập.

Tiềm năng chăn nuôi

Theo Sở NN&PTNT Lào Cai, chăn nuôi gia súc ở Lào Cai chủ yếu là các giống địa phương và chăn thả tận dụng nên năng suất thấp, do quản lý lỏng lẻo và tập quán chăn nuôi thả rông dẫn đến tình trạng cận huyết nhiều, thoái hóa giống cao. Sức sinh sản kém, tốc độ tăng đàn chậm. Một nguyên nhân khác quan trọng làm kìm hãm sự phát triển chăn nuôi là việc xây dựng chuồng trại, thức ăn chăn nuôi và khai thác thị trường còn rất kém nên chăn nuôi ở vùng núi phía Bắc còn bị động, chịu ảnh hưởng lớn từ thiên tai và thường bị tư thương ép giá giống hoặc sản phẩm.

Những năm qua, Chương trình phát triển chăn nuôi đã được triển khai với các dự án, mô hình trên cả nước: Cải tạo đàn bò theo hướng tăng năng suất, chất lượng cao; Cải tiến chất lượng giống đàn; Phát triển sản xuất thức ăn xanh cho chăn nuôi; Xây dựng vùng giống nhân dân theo các vùng chăn nuôi chuyên canh, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh… Tuy nhiên, việc đầu tư cho chăn nuôi kể cả từ hệ thống tổ chức mạng lưới khuyến nông chăn nuôi thú y viên cơ sở đến đầu tư cho sản xuất chưa đáp ứng tiềm năng và nhu cầu phát triển. Thêm vào đó, hạ tầng giao thông tới vùng sâu, vùng xa, giao lưu buôn bán tiêu thụ sản phẩm còn khó khăn, người sản xuất bị ép giá dẫn đến tình trạng hạn chế lưu thông phát triển hàng hóa. Việc đầu tư cải tạo và phát triển đàn đại gia súc chưa được quan tâm đúng mức nên tầm vóc của trâu có xu hướng ngày càng nhỏ, công tác cải tiến, lai tạo giống bò còn chậm…

Ở góc độ quản lý nhà nước, những năm qua nguồn vốn ngân sách đầu tư cho phát triển chăn nuôi đại gia súc rất ít, chủ yếu hỗ trợ các chương trình, dự án... Việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, áp dụng công nghệ mới, sản phẩm đạt chất lượng cao.

Thay đổi ngay tư duy chăn nuôi

Tại nhiều tỉnh có tiềm năng chăn nuôi, phát triển chăn nuôi đại gia súc, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung là định hướng đúng đắn, giúp khai thác có hiệu quả lợi thế vùng sinh thái, góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn.

 Việc cần làm ngay là phải thay đổi tư duy chăn nuôi gia đình bởi đây là nền chăn nuôi tự cung, tự cấp, không thể tiến lên sản xuất hàng hóa, tạo chuỗi giá trị gia tăng lớn, đem lại lợi nhuận cho người dân. Ðồng thời, cải tạo giống, quy hoạch đồng cỏ, thực hiện các chính sách hỗ trợ về tín dụng, đất đai để phát triển chăn nuôi, khuyến khích liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

TS Nguyễn Trung Kiên, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn cho rằng, căn cứ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi đa dạng trong và ngoài nước, Việt Nam cần xây dựng một hệ thống chăn nuôi bền vững. Trong đó, phải tập trung nâng cao hiệu quả chăn nuôi về các mặt, chất lượng, độ an toàn và đảm bảo trơn tru trong khâu tiêu thụ. Cần phải xây dựng tính minh bạch trong hệ thống thông tin thị trường, đặc biệt là cập nhật và hướng dẫn cụ thể về các tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc xuất xứ, nuôi trồng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...     

      Anh Vũ


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi