Mới cập nhật
Thứ năm, 04/05/2017 | 14:22 Chia sẻ trên Xem xét miễn, giảm lãi vay ngân hàng cho người nuôi heo trên zozoha Chia sẻ trên Xem xét miễn, giảm lãi vay ngân hàng cho người nuôi heo trên zozoha Chia sẻ trên Xem xét miễn, giảm lãi vay ngân hàng cho người nuôi heo trên zozoha

Xem xét miễn, giảm lãi vay ngân hàng cho người nuôi heo

(Thế Giới Gia Cầm) - NHNN vừa có yêu cầu gửi các tổ chức tín dụng xem xét các biện pháp hỗ trợ người chăn nuôi heo như miễn, giảm lãi vay, lãi quá hạn, ưu tiên thu nợ gốc trước thu nợ lãi sau…

Giảm lãi vay ngân hàng cho người chăn nuôi

NHNN yêu cầu căn cứ vào khả năng tài chính để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản xuất thuốc thú y. Theo đó, các tổ chức tín dụng căn cứ khả năng tài chính và các quy định pháp luật hiện hành để thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ để phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng; xem xét thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác (bao gồm cả miễn, giảm lãi vay, lãi quá hạn; ưu tiên thu nợ gốc trước thu nợ lãi sau) nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ, ngân hàng thương mại cho vay được giữ nguyên nhóm nợ 1 lần đối với một khoản nợ; Cho vay mới để phục hồi sản xuất kinh doanh đối với khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi.

Mai Anh


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi