Mới cập nhật
Friday, 04/08/2017 | 17:29 Chia sẻ trên Hành động quốc gia về quản lý, sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi  trên zozoha Chia sẻ trên Hành động quốc gia về quản lý, sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi  trên zozoha Chia sẻ trên Hành động quốc gia về quản lý, sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi  trên zozoha

Hành động quốc gia về quản lý, sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi

(Thế Giới Gia Cầm) - Ngày 2/8, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT đã khởi động Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý, sử dụng kháng sinh trong phòng chống kháng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2017 - 2020.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám; Ông Jong Ha Bea, Trưởng đại diện của FAO; Và ông Craig Hart, Phó Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đồng chủ trì.

thú yToàn cảnh buổi hop

Kế hoạch hành động quốc gia này gồm 5 mục tiêu cụ thể. Thứ nhất là rà soát, sửa đổi và thi hành các quy định và chính sách liên quan tới kháng kháng sinh và sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và thủy sản. Thứ hai là nâng cao nhận thức về sử dụng kháng sinh và nguy cơ hình thành kháng khánh sinh. Thứ ba là thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh, sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản. Thứ tư là giám sát việc sử dụng kháng sinh, kháng sinh tồn dư và kháng kháng sinh trong chăn nuôi, thủy sản. Cuối cùng là tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác liên ngành về quản lý kháng kháng sinh.

kháng sinh chan nuoi

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám nhận định, việc ban hành kế hoạch hành động này với mục tiêu nhằm giảm nguy cơ kháng kháng sinh trong cộng đồng, nhất là trong lĩnh vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Theo đó, cần có sự tham gia của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, chính quyền các địa phương trong việc tuyên truyên nâng cao nhận thức của người chăn nuôi. Đồng thời, kêu gọi sự hợp tác quốc tế, các viện nghiên cứu… nhằm giảm thiểu sử dụng kháng sinh và ngăn ngừa các mối đe dọa kháng kháng sinh.

Phương Chi


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi