Mới cập nhật
Thứ tư, 29/03/2017 | 14:16 Chia sẻ trên Thanh Hóa: Chú ý chăn nuôi hữu cơ an toàn dịch bệnh trên zozoha Chia sẻ trên Thanh Hóa: Chú ý chăn nuôi hữu cơ an toàn dịch bệnh trên zozoha Chia sẻ trên Thanh Hóa: Chú ý chăn nuôi hữu cơ an toàn dịch bệnh trên zozoha

Thanh Hóa: Chú ý chăn nuôi hữu cơ an toàn dịch bệnh

Nhằm phát triển hiệu quả và bền vững các mô hình chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh, vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn về việc chăn nuôi lợn và thức ăn công nghiệp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp, người chăn nuôi đa dạng hóa phương thức chăn nuôi, không quá chú trọng chăn nuôi công nghiệp mà chú ý phát triển mô hình chăn nuôi lợn bán công nghiệp gắn với chăn nuôi truyền thống và chăn nuôi hữu cơ an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; khuyến khích phát triển các giống lợn cao sản và giống đặc sản theo yêu cầu thị trường; khuyến khích các doanh nghiệp cùng người nông dân hình thành liên minh, liên kết để xây dựng chuỗi chăn nuôi, góp phần làm tăng giá trị sản phẩm và ổn định thị trường; đồng thời, tích cực tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng các cơ sở giết mổ theo quy hoạch.

Chăn nuôi hữu cơ an toàn dịch bệnh

Bên cạnh đó, khuyến khích phát triển lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đáp ứng nhu cầu trong nước thay thế nhập khẩu, nhất là việc áp dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao trong sản xuất các chế phẩm sinh học thay thế kháng sinh và xử lý môi trường chăn nuôi…

Anh Linh


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi