Mới cập nhật
Thứ ba, 12/09/2017 | 9:50 Chia sẻ trên Vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung (tiếp theo và hết) trên zozoha Chia sẻ trên Vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung (tiếp theo và hết) trên zozoha Chia sẻ trên Vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung (tiếp theo và hết) trên zozoha

Vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung (tiếp theo và hết)

(Thế Giới Gia Cầm) - Quy chuẩn này được ban hành kèm theo Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2017 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Yêu cầu vệ sinh và an toàn thực phẩm

yêu cầu thú y

Nước dùng trong sản xuất

- Cơ sở giết mổ phải có quy định về giám sát chất lượng nước và bảo trì hệ thống cung cấp nước dùng cho hoạt động giết mổ; Hồ sơ về kết quả phân tích nước phải được lưu tại cơ sở.

- Nước cho hoạt động giết mổ phải đạt yêu cầu theo quy định tại QCVN 01:2009/BYT; Việc phân tích các chỉ tiêu vi sinh và lý hóa phải được thực hiện 6 tháng 1 lần.

- Nước nóng sử dụng để làm lông tại cơ sở giết mổ phải bảo đảm đủ và được duy trì 60 - 700C.

Nước đá và bảo quản nước đá

- Chỉ sử dụng nước đá có nguồn gốc rõ ràng; Nước trong cơ sở giết mổ sử dụng làm nước đá phải đạt QCVN 01:2009/BYT.

- Nước đá phải được phân tích các chỉ tiêu vi sinh và lý hóa 6 tháng 1 lần; Kết quả kiểm tra phải lưu tại cơ sở.

- Việc vận chuyển, bảo quản nước đá phải đảm bảo không bị vấy nhiễm từ bên ngoài.

Ðộng vật đưa vào giết mổ

Phải tuân thủ theo quy định tại Ðiều 4 Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT.

Người tham gia giết mổ

- Phải được tập huấn và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm do đơn vị có chức năng, nhiệm vụ cấp theo quy định hiện hành cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia giết mổ.

- Ðược định kỳ khám lại sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế; Không mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế và được cấp Giấy xác nhận đủ sức khỏe trước khi hành nghề.

- Phải tuân thủ các quy định về thực hành vệ sinh cá nhân như: Mang bảo hộ lao động (được cơ sở quy định, đồng bộ và được làm sạch trước và sau mỗi ca giết mổ); Phải băng bó bằng vật liệu chống thấm đối với những vết thương hở; Duy trì vệ sinh cá nhân: Sử dụng bảo hộ đúng cách, không đeo nhẫn, đồng hồ khi làm việc; Không được ăn uống, hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực giết mổ; Không được mang thực phẩm, đồ uống vào khu vực giết mổ; Rửa tay bằng xà phòng trước khi giết mổ, sau khi đi vệ sinh hoặc tiếp xúc với những vật liệu bị ô nhiễm.

- Phải đào tạo về quy trình giết mổ bảo đảm vệ sinh thú y và đối xử nhân đạo với động vật theo quy định của pháp luật thú y cho người tham gia giết mổ.

Khách tham quan

- Phải mang đầy đủ bảo hộ và tuân thủ các hướng dẫn vệ sinh và khử trùng của cơ sở;

- Không cho phép công nhân giết mổ và những người không có nhiệm vụ ra vào cơ sở giết mổ từ sau khi nhập động vật sống đến khi giết mổ.

Làm sạch và khử trùng khu vực giết mổ

- Quy trình bao gồm: Danh sách thiết bị, máy móc, các bước và tần suất làm sạch và khử trùng, loại hóa chất, nồng độ hóa chất được sử dụng.

- Chỉ sử dụng hóa chất để tẩy rửa, sát trùng theo quy định của Bộ Y tế; Sử dụng nồng độ thuốc sát trùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Có sổ nhật ký theo dõi hoạt động làm sạch và khử trùng.

- Phải kiểm tra lại tình trạng vệ sinh nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ trước mỗi ca giết mổ; Chỉ bắt đầu sản xuất khi nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ đạt yêu cầu.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị sau khi làm sạch, khử trùng phải đáp ứng quy định tại mục 1.1. Phụ lục của Quy chuẩn này.

Quản lý chất thải rắn và lỏng

Chất thải rắn thông thường

- Có quy trình thu gom chất thải rắn thông thường, quy trình phải quy định tần suất thực hiện để đảm bảo không lưu giữ trong cơ sở giết mổ quá 24 giờ và được xử lý như rác thải sinh hoạt;

- Hàng ngày, làm sạch dụng cụ chứa đựng, thu gom lông, biểu bì, phủ tạng, mỡ vụn, chất chứa trong đường tiêu hóa;

- Phải quét dọn và xử lý phân, chất thải hàng ngày trong chuồng nhốt giữ động vật.

Chất thải rắn nguy hại

- Cơ sở giết mổ phải có quy trình thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại; Xác gia súc, gia cầm chết do bệnh hay nghi bệnh, các loại thịt, phủ tạng có bệnh tích được đưa vào bao bì màu vàng, bên ngoài có dán biểu tượng chất thải nguy hại;

- Chủ cơ sở phải lập tức mang chất thải nguy hại đi xử lý theo quy định ngay sau khi có quyết định xử lý của cơ quan hoặc người có thẩm quyền;

- Chất thải rắn nguy hại không được lưu trữ tại cơ sở giết mổ quá 8 giờ;

- Chủ cơ sở không tự xử lý được phải ký hợp đồng với tổ chức được cấp phép hành nghề xử lý chất thải.

Chất thải lỏng

- Hệ thống xử lý nước thải phải đảm bảo để trước khi thải ra môi trường đạt yêu cầu quy định tại QCVN 62-MT:2016/BTNMT mức độ B (Phụ lục 2);

- Việc xử lý nước thải phải được giám sát định kỳ và lưu giữ hồ sơ theo quy định.

 

Yêu cầu đối với hoạt động giết mổ và kiểm soát giết mổ

- Cơ sở giết mổ phải có quy trình giết mổ bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm;

- Hoạt động giết mổ phải được kiểm soát bởi nhân viên thú y theo quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT;

- Việc lấy phủ tạng trên giá treo, giá đỡ theo quy định tại điểm d mục 2.2.2.3 của Quy chuẩn này; Phải kiểm soát được việc lấy phủ tạng để hạn chế tối đa ô nhiễm vào thân thịt;

- Hóa chất sử dụng trong cơ sở giết mổ thủy cầm để nhổ lông con phải nằm trong danh mục chất phụ gia do Bộ Y tế quy định.

- Cơ sở giết mổ phải bố trí một người chịu trách nhiệm về vệ sinh thú y, bảo đảm an toàn thực phẩm trong hoạt động giết mổ hoặc chủ cơ sở phải thành lập và quản lý đội ngũ công nhân giết mổ; báo cáo ngay cho nhân viên thú y và cơ quan liên quan khi phát hiện các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Cơ sở giết mổ phải có hồ sơ ghi chép việc kiểm soát hoạt động giết mổ và phải được lưu tại cơ sở giết mổ.

 

Yêu cầu vệ sinh thú y đối với thân thịt động vật sau giết mổ

- Về cảm quan: Thân thịt phải sạch sẽ, không dính lông, phân và nhiễm các chất bẩn khác; Không có những dấu hiệu khác thường và dấu hiệu bệnh tích.

- Các chỉ tiêu vi sinh vật: Ðáp ứng quy định tại mục 1.2. Phụ lục 1 Quy chuẩn này.

- Các chỉ tiêu ký sinh trùng: Ðáp ứng quy định tại mục 1.3. Phụ lục 1 của Quy chuẩn này.

Yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm

- Thành lập đội hoặc người chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Lưu tối thiểu 3 năm tất cả hồ sơ, tài liệu liên quan.

- Thực hiện việc tự kiểm tra chương trình kiểm soát chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm hằng năm.

 

Quy định về quản lý

Ðánh giá hợp quy

- Việc đánh giá sự phù hợp đối với quy chuẩn này thực hiện theo phương thức 6 quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Tổ chức chứng nhận thực hiện chứng nhận hợp quy và việc thử nghiệm để phục vụ hoạt động chứng nhận đã đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NÐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ và được cơ quan có thẩm quyền chỉ định.

Công bố hợp quy

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện công bố hợp quy và đăng ký hợp quy tại Sở NN&PTNT, nơi đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tổ chức thực hiện

Bộ NN&PTNT giao Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phổ biến, hướng dẫn chi tiết và chỉ định tổ chức kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, chứng nhận hợp quy Quy chuẩn kỹ thuật này; Trình Bộ NN&PTNT điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết.

Trong trường hợp các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn viện dẫn trong quy chuẩn này khi có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo văn bản mới.

Bảo Hân

 


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi