Bò thịt

11/05/2018 | 09:35

Tại Bình Thuận tôi có ý định mở trang trại chăn nuôi bò thịt nhưng chưa biết giá bò giống hiện tại.

Cần hỗ trợ thông tin hoặc cả bò giống.

Thông tin liên hệ:

Anh Đức Thanh

ĐC: TP Phan Thiết, Bình Thuận

ĐT: 0984 444 955

Email: ducthanh768@gmail.com

Gửi bình luận

Gửi Làm lại

Từ khóa: Bò thịt

Giá nông sản

Cá he sông 50 con/kg 50.000 đ
Cá tra 2,0 cm 1.300 đ
cá tra 1,5 cm 1.500 đ
Tôm càng xanh tại ao 204.000 đ
Cá lóc nuôi tại ao 35.000 đ
Cá thát lát còm 38.000 đ
Cá tra tại ao 26.500 đ
Tôm càng xanh tại ao 200.000 đ
Xem tất cả

Ấn phẩm đã xuất bản