Mới cập nhật
Friday, 13/10/2017 | 10:28 Chia sẻ trên Bộ NN&PTNT cho phép tiếp tục nhập khẩu DDGS từ Mỹ trên zozoha Chia sẻ trên Bộ NN&PTNT cho phép tiếp tục nhập khẩu DDGS từ Mỹ trên zozoha Chia sẻ trên Bộ NN&PTNT cho phép tiếp tục nhập khẩu DDGS từ Mỹ trên zozoha

Bộ NN&PTNT cho phép tiếp tục nhập khẩu DDGS từ Mỹ

(Thế Giới Gia Cầm) - Ngày 1/9/2017, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh đã ký Quyết định về việc tiếp tục nhập khẩu bột bã ngô (DDGS) từ Mỹ. 

bộ nn

Giao Cục Bảo vệ Thực vật thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của Mỹ về yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu và tăng cường kiểm dịch nhằm đảm bảo ngăn chặn triệt để đối tượng kiểm dịch thực vật trên DDGS xuất khẩu sang Việt Nam. Giám sát việc tuân thủ yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra chặt chẽ đối với DDGS từ Mỹ nhằm đảm bảo không để đối tượng kiểm dịch thực vật xâm nhập vào Việt Nam. Thực hiện Quyết định của Bộ NN&PTNT, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật Hoàng Trung cũng đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng liên quan Mỹ về việc thực hiện các quy định bảo vệ thực vật trong quá trình tiếp tục nhập khẩu DDGS..


Nam Giang


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi