Mới cập nhật
Thứ hai, 09/10/2017 | 9:44 Chia sẻ trên Cà Mau: Nuôi vịt biển thích ứng biến đổi  khí hậu trên zozoha Chia sẻ trên Cà Mau: Nuôi vịt biển thích ứng biến đổi  khí hậu trên zozoha Chia sẻ trên Cà Mau: Nuôi vịt biển thích ứng biến đổi  khí hậu trên zozoha

Cà Mau: Nuôi vịt biển thích ứng biến đổi khí hậu

(Thế Giới Gia Cầm) -  Mô hình vừa được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau triển khai tại 4 điểm ở ven biển gồm: Xã Khánh Lâm, Khánh Hội (huyện U Minh); Xã Phú Tân, thị trấn Cái Ðôi Vàm (huyện Phú Tân).

bo nghe nuoi vit bien

Mỗi điểm triển khai nuôi 1.000 con, với 40 - 80 hộ tham gia, mỗi hộ nuôi 50 - 100 con. Toàn bộ vịt giống và thuốc sát trùng do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau hỗ trợ. Hộ tham gia mô hình có kinh nghiệm chăn nuôi vịt, có đầy đủ vốn đối ứng, chủ yếu là thức ăn và tình nguyện tham gia. Trong quá trình nuôi, người dân sẽ được chuyển giao và áp dụng đúng quy trình kỹ thuật; Diện tích, cấu trúc và vật liệu xây dựng chuồng nuôi phải đúng quy cách. Theo đánh giá, vịt biển chịu được nguồn nước mặn khoảng 15‰, tỷ lệ hao hụt thấp, tăng trọng nhanh. Chỉ sau 3 tháng thả nuôi, vịt đạt trọng lượng khoảng 2,5 kg, giá bán 45.000 - 48.000 đồng/kg, đảm bảo lợi nhuận cho người chăn nuôi.

          Anh Vũ


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi