Mới cập nhật
Thứ ba, 12/09/2017 | 9:48 Chia sẻ trên Nhận dạng sản phẩm xuất khẩu trên zozoha Chia sẻ trên Nhận dạng sản phẩm xuất khẩu trên zozoha Chia sẻ trên Nhận dạng sản phẩm xuất khẩu trên zozoha

Nhận dạng sản phẩm xuất khẩu

(Thế Giới Gia Cầm) - Nhận dạng sản phẩm xuất khẩu.

Yêu cầu chung của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE)

Ðối với gia cầm sống

Phải xuất phát từ quốc gia, vùng cơ sở an toàn dịch bệnh cúm gia cầm được OIE hay nước nhập khẩu công nhận. Phải có Giấy chứng nhận do cơ quan thú y có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp và chứng nhận.

Ðối với thịt gia cầm tươi sống

- Phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu do cơ quan thú y có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp và chứng nhận thịt được lấy từ gia cầm.

- Ðược nuôi giữ tại quốc gia, vùng, cơ sở chăn nuôi gia cầm không bị nhiễm mầm bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao, Newcastle kể từ khi gia cầm được ấp nở hoặc ít nhất 21 ngày trước khi giết mổ.

Ðối với trứng gia cầm thương phẩm

Trứng phải được sản xuất và đóng gói tại quốc gia, vùng, cơ sở sạch bệnh cúm gia cầm H5 hoặc H7. Trứng được vận chuyển trong các container sạch hoặc mới. Trứng phải được khử trùng bề mặt theo quy định của OIE.

Yêu cầu của các nước nhập khẩu

- Ðánh giá thông tin rủi ro và được chấp nhận.

- Nước nhập khẩu cử đoàn thanh tra kiểm tra tình hình thực tế.

- Kết quả đánh giá thông tin nhập khẩu, thẩm định hồ sơ và báo cáo kiểm tra thực tế sẽ được trình lên Hội đồng quốc gia và có quyết định cuối cùng.

Ðảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để xuất khẩu.

Các cơ sở gửi hồ sơ đăng ký sản phẩm xuất khẩu với cơ quan chức năng thú y để kiểm tra xác định và cơ quan thú y nước xuất khẩu gửi văn bản đến nước nhập khẩu xem xét.

Như vậy các doanh nghiệp có nguồn lực tổ chức xây dựng sản xuất sản phẩm gia cầm theo chuỗi khép kín từ khâu sản xuất thức ăn, con giống, nuôi thương phẩm, hệ thống dây chuyền giết mổ, hệ thống làm mát, hệ thống cấp đông, hệ thống bảo quản, chế biến, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm đăng ký với cơ quan chức năng để làm thủ tục đăng ký sản phẩm xuất khẩu.

 


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi