Mới cập nhật
Thứ tư, 05/07/2017 | 9:08 Chia sẻ trên Nhập khẩu TĂCN 5 tháng tăng 20,6% trên zozoha Chia sẻ trên Nhập khẩu TĂCN 5 tháng tăng 20,6% trên zozoha Chia sẻ trên Nhập khẩu TĂCN 5 tháng tăng 20,6% trên zozoha

Nhập khẩu TĂCN 5 tháng tăng 20,6%

(Thế Giới Gia Cầm) - Nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu trong tháng 5/2017 đạt 261 triệu USD, giảm 1,79% so với tháng trước đó và giảm 0,86% so với cùng tháng năm ngoái. 

Tính chung, trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi hơn 1,4 tỷ USD nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu, tăng 20,61% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong 5 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu của Việt Nam từ một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, đứng đầu là Italia với hơn 39 triệu USD, tăng 894,05% so với cùng kỳ; Canada với hơn 18 triệu USD, tăng 210,77% so với cùng kỳ; Chilê với gần 4 triệu USD, tăng 165,1% so với cùng kỳ, sau cùng là Anh với hơn 1 tỷ USD, tăng 123,58% so với cùng kỳ.

thức ăn chăn nuôi

Đậu tương:

Ước khối lượng đậu tương nhập khẩu trong tháng 5/2017 đạt 184 nghìn tấn với giá trị 77 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị nhập khẩu đậu tương 5 tháng đầu năm 2017 đạt 643 nghìn tấn và 280 triệu USD, tăng 8,4% về khối lượng và tăng 18,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Ngô:

Ước tính khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 5/2017 đạt 809 nghìn tấn với giá trị đạt 161 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị nhập khẩu ngô 5 tháng đầu năm 2017 đạt 3,05 triệu tấn và 625 triệu USD, tăng 1,5% về khối lượng và tăng 6,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Argentina và Brazil là hai thị trường nhập khẩu ngô chính trong 4 tháng đầu năm 2017, chiếm lần lượt là 28,6% và 20,3% tổng giá trị nhập khẩu của mặt hàng này.

Lúa mỳ:

Ước tính khối lượng nhập khẩu lúa mỳ trong tháng 5/2017 đạt 354 nghìn tấn với giá trị 75 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu mặt hàng này 5 tháng đầu năm 2017 đạt 2,1 triệu tấn và 430 triệu USD, tăng 34,9% về khối lượng và tăng 27,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Australia là nước nhập khẩu lúa mỳ chính trong 4 tháng đầu năm 2017, chiếm tới 39,1%; tiếp đến là Canada chiếm 13,8%, thị trường Brazil chiếm 4,4…

 


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi