Mới cập nhật
Friday, 10/03/2017 | 15:55 Chia sẻ trên Nhiều dự án chăn nuôi thực hiện có hiệu quả	 trên zozoha Chia sẻ trên Nhiều dự án chăn nuôi thực hiện có hiệu quả	 trên zozoha Chia sẻ trên Nhiều dự án chăn nuôi thực hiện có hiệu quả	 trên zozoha

Nhiều dự án chăn nuôi thực hiện có hiệu quả

(Thế Giới Gia Cầm) - Đó là nội dung được đưa ra trong Hội nghị “Tổng kết công tác khuyến nông năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017” do Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia (KNQG) tổ chức ngày 9/3/2017.

 

Nhieu dự án chăn nuôi thực hiện có hiệu quả

Tham dự có ông Trần Văn Khởi, quyền Giám đốc Trung tâm KNQG, cùng đại diện lãnh đạo, phóng viên, các đơn vị truyền thông.

Năm 2016, Trung tâm được giao chủ trì 21 dự án, với tổng kinh phí 83,015 tỷ đồng và quản lý 9 dự án kinh phí 11,48 tỷ đồng. Trong lĩnh vực chăn nuôi, năm 2016, Trung tâm và các đơn vị tiếp tục triển khai 5 dự án chuyển tiếp và 3 dự án mở mới. Dự án chăn nuôi đại gia súc, triển khai năm thứ 3 về cải tạo đàn bò, với quy mô 2.027 con, triển khai tại 10 tỉnh, 10 mô hình, với sự tham gia của 1.025 hộ, sử dụng giống bò thịt chất lượng cao, giúp tăng từ 13 - 15% hiệu quả kinh tế. Với chăn nuôi heo, Trung tâm đã xây dựng áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp thú y cộng đồng nhằm phát triển theo hướng VietGAP trong nông hộ, qua 3 năm triển khai đã đem lại kết quả tăng 9,99%.

 Cùng đó, mô hình sản xuất giống gia cầm cho các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc được triển khai tại 2 tỉnh với 2 mô hình, quy mô 4.000 con với 31 hộ tham gia. Tỷ lệ nuôi sống đạt từ 90 - 91%, gà đã đẻ 62 - 65%. Các hộ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đặc biệt sản phẩm trứng được hộ quản lý máy ấp nở thu mua sản xuất con giống đảm bảo yêu cầu. Dự án có khả năng nhận rộng, phát triển bền vững, hạn chế nhập lậu giống gia cầm qua biên giới, phục vụ phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh trên địa bàn. Dự án xây dựng mô hình chăn nuôi có kiểm soát dịch bệnh, hướng tới xuất khẩu, xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt và nuôi cá tại huyện Bát Xát (Lào Cai) cũng được Trung tâm triển khai thành công trong năm 2016.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Khởi đánh giá cao sự phối hợp thông tin tuyên truyền giữa các đơn vị truyền thông với Trung tâm KNQG. Năm 2017, để hoạt động khuyến nông đạt kết quả cao hơn, hướng tới chất lượng và đi vào thực tế hơn, Trung tâm tăng cường chỉ đạo toàn diện, phối hợp với các đơn vị, các tổ chức liên quan, bám sát sản xuất. Trung tâm tiếp tục thực hiện tuyên truyền, đào tạo gắn tập huấn với mô hình để nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân, phổ biến, nhân rộng các mô hình ra sản xuất đại trà.

Mai Phương


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi