Mới cập nhật
Thứ tư, 19/07/2017 | 11:03 Chia sẻ trên TP. HCM: Phê duyệt Đề án Quản lý và truy xuất nguồn gốc trứng gia cầm và Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm trên zozoha Chia sẻ trên TP. HCM: Phê duyệt Đề án Quản lý và truy xuất nguồn gốc trứng gia cầm và Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm trên zozoha Chia sẻ trên TP. HCM: Phê duyệt Đề án Quản lý và truy xuất nguồn gốc trứng gia cầm và Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm trên zozoha

TP. HCM: Phê duyệt Đề án Quản lý và truy xuất nguồn gốc trứng gia cầm và Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm

UBND TP đã phê duyệt Đề án Quản lý và truy xuất nguồn gốc trứng gia cầm và Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm thuộc dự án mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn TP. HCM.

Các đề án này nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng; nâng cao năng lực cạnh tranh cho các nhà cung cấp, doanh nghiệp, người chăn nuôi, kinh doanh trứng gia cầm đạt chuẩn thực phẩm an toàn, VietGAP; tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành chức năng trong việc thực hiện, kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm; làm tiền đề giúp tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng giảm dần hoạt động sản xuất nhỏ lẻ, thiếu an toàn…

Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi, kinh doanh gia cầm và thịt gia cầm tươi sống đăng ký tham gia Đề án trên cơ sở tự nguyện và phải được sự chấp thuận của Ban Quản lý Đề án.

Đối tượng tham gia là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải có năng lực chuyên môn, có chức năng sản xuất, kinh doanh đúng ngành nghề, lĩnh vực theo yêu cầu của Đề án; đăng ký tham gia Đề án với Sở Công thương, kê khai năng lực chăn nuôi, sản xuất, khả năng cung ứng, phân phối và cam kết cung ứng đúng, đủ số lượng, đúng chủng loại hàng hóa đã đăng ký, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ và nhãn mác sản phẩm.

TP sẽ ưu tiên xét chọn những đối tượng có năng lực, kinh nghiệm, có thương hiệu và uy tín trong lĩnh vực hoạt động, tích cực đăng ký tham gia và chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Đề án cũng như ưu tiên các đối tượng thực hiện chăn nuôi, phân phối thịt gia cầm tươi sống đạt chuẩn Vietgap, Globalgap, thực phẩm an toàn.

VH.

Nguồn: Văn phòng UBND TP. HCM

 


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi