Mới cập nhật
Thứ tư, 29/03/2017 | 14:21 Chia sẻ trên Yên Bái: Giống bò lai F1 BBB phù hợp với điều kiện chăn nuôi trên zozoha Chia sẻ trên Yên Bái: Giống bò lai F1 BBB phù hợp với điều kiện chăn nuôi trên zozoha Chia sẻ trên Yên Bái: Giống bò lai F1 BBB phù hợp với điều kiện chăn nuôi trên zozoha

Yên Bái: Giống bò lai F1 BBB phù hợp với điều kiện chăn nuôi

Nhằm nâng cao tầm vóc và thể trạng đàn bò nuôi, vừa qua Trung tâm Giống vật nuôi Yên Bái đã triển khai Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật lai tạo giữa bò đực BBB và bò cái nền lai Zebu trên địa bàn tỉnh Yên Bái”.

 Dự án được triển khai tại một số xã của huyện Trấn Yên, Yên Bình và Văn Chấn. Sau hai năm triển khai, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi đã tổ chức khảo sát và lựa chọn được 450 bò cái sinh sản đủ tiêu chuẩn để phối giống bằng tinh bò BBB. Kết quả, đã phối giống thụ thai được 150 bò cái sinh sản bằng tinh bò BBB và xây dựng thành công được 15 mô hình chăn nuôi bò lai F1 BBB trong nông hộ.

 Giống bò lai F1 BBBXây dựng thành công được 15 mô hình chăn nuôi bò lai F1 BBB trong nông hộ

Giống bò lai F1 BBB hoàn toàn phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại Yên Bái và khả năng triển khai trên diện rộng rất khả thi. Do vậy, tỉnh Yên Bái sẽ có chính sách hỗ trợ các địa phương để tiếp tục triển khai việc tuyển chọn bò cái nền Zebu và tổ chức phối giống bằng tinh bò BBB, tạo ra con lai F1 nuôi thịt để nâng cao khả năng sản xuất của đàn bò trong tỉnh những năm tới.

Thế Bảo

 


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi